מתאחדים!
נלחמים!
ומתפללים!

המתפלל על חברו נענה תחילה

בלקחית שם אני מתחייב לאומר לפחות שלושה פרקי תהלים ביום או להקדיש את הלימוד שלי להצלחת החייל או לרפואת הפצוע

Translate »